LEDVEN ELIZAVETA VTORAJA
DAM: KNYAZHNA MERY IZ KUNTSEVSKOGO DVORIKA
SIR: BOKS-BEST SAIZ CALVIN
AGE: 11 years

BEST PUPPY x 4
BIS BABY IV
BIS PUPPY I x 2
BIS PUPPY IV

JUNIOR CHAMPION OF LATVIA
JUNIOR CHAMPION OF LITHUANIA

CHAMPION OF LATVIA

CACIB
LATVIAN WINNER ‘ 09
MULTI BOB
ВОО